Category Archives: “wordpress”ны татарчага тәрҗемәләү

вордпрессны тәрҗемәләү туктап тора әле

вордпрессны тәрҗемәләү туктап тора әле: тел файлларын иске версиядән яңасына күчергәч, тәрҗемәләгеч программада һәр ясалган тәрҗемәне яңадан сайлап чыгасы булып чыкты, шуны кулдан эшләмәйчә генә төзәтергә теләп туктап калган идем. алла бирса, төзәтеп, тәрҗемәләүне дәвам итермен.
тел файлын яңа версиягә күчергәндә ул 3 файлга бүленде.

июль-23 19:21 : яңа файлларны тәрҗемәләүне көйләдем. 19:43 : 53% ы тәрҗемә ителгән, әмма бу дөрес сан түгелдер, чөнки урысча тәрҗемәләр дә бар бугай һәм шәһәр файлы тәрҗемәләгечкә салынмаган әле.

“wordpress”ның 59%ының татарчага тәрҗемәсе бар.

“wordpress”ның 59%ының татарчага тәрҗемәсе бар. хәзер вордпресс мы-у-ның диеп йазмайм, чөнки ул “вордпресс” белән берләштерелде. әмма мин әле иске версияныкыны тәрҗемә итеп утырам. күп өлеше туры килә алла бирса йаңа версияга.

wpmu ның 13% йулының татарчасы бар

“wordpress mu” ның 13% йулының татарчасы бар.
2460 йулның 312 се.

“kubrick” стиле тулысынча тәрҗемә итеп бетерелгән (миннең тарафтан).

бер аз иңглиз(инглиз, “english”) теле:
“wordpress” – “сүз бастырыу (нәшер итеү)” дигән сүз, mu – “multi user” – “күп кулланыучылы” дигән сүз.
“kubrick” – караптагы ниндәйдер бүлмә…