хәзерге татар теле дәреслекләрендәге иң зур хата бугай бу

хәзерге татар теле дәреслекләрендәге иң зур хата бугай бу:
менә бар бит анда анализ, кайсы ия, кайсы хәбәр, кайсы тәмамлык, кайсы аергыч икәнен астына сызып күрсәтә торган һәм аннары кайсы сүз кайсы сүзне ачыклап килүен бер сүз өстеннән икенче сүз өстенә ук җибәреп күрсәтә торган. менә шул анализда шул уклар дөрес түгел, “түгәрәкләп” алганда бик үк дөрес түгел дияргә дә була… дөрес түгел чөнки чынлыкта ул сүз ул сүзне ачыклап килми, бик күп очракта шулай ул! ә булырга мөмкин, ул сүзнең кайсыдыр кушымчага хәтле булган өлеше белән тагын аңа хәтле килгән берничә сүзне бергә ачыклап килә. яки шул берничә сүз кушымчасы белән тагын бер башка шундый блокны ачыклап килә!

апрель-4 22:27 : бу хата мәктәп дәреслекләрендә генә түгел, махсус гадиләштерү өчен генә түгел, “академик фән” дәрәҗәсендәге хата, тикшерелеп, аңлап бетмәгәнлек.

3 Comments

  1. […] турында берничә тапкыр әйткәнем бар инде, мисал өчен: «хәзерге татар теле дәреслекләрендәге иң зур хата б…, «татар телендә килешләр». Коммент (RSS) […]

  2. […] кушымча ягыннан түгел, ә аергыч ягыннан карап мин «хәзерге татар теле дәреслекләрендәге иң зур хата б… язымтамда кыскача әйттем […]

Leave a Reply