Ай батканда зуррак булып тойыла гына икән

ай батканда зуррак булып тойыла гына икән, ә чынлыкта күренеше шул ук зурлыкта икән: http://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюзия_Луны .

Leave a Reply