Monthly Archives: Июнь 2010

кылу, эш кыру

“кыл-у” сүз бөртегенең килеп чыгышы турында мондай фикер таптым: “эш кыру” дигән сүз бар бездә. “кыр-у” сүзе хәзер “кыр-у”ны аңлата, йагъни, мисал өчен, пычак белән агач өслегене кырыу. шушынга охшаш “кор-у” дигән сүз бар, мәгънәсе “төз-ү”, “әзерләү”. бу ике сүзнең дә мәгънәсе “эшләү”гә йакын, һәм “кылыу” сүзенең дә мәгънәсе бит “эшләү”, “гамәл кыл-у”. мин уйлайм, “кыр-у” фигыленең “эш кыру” дигәндәге “эшләү” мәгънәсе дә булып алган, аннары ул мәгънәсе өчен “кыл”га әйләнгән, ә ничек килеп чыкканы аңлашылсынга “эш кыр-у” сүзе бер эз булып калган 🙂 дыр бәлки.

мон блогтагы үзгәрешләр

мин күп сөйләшә торган татар-ча форумнар дигән бүлек белән 3 форумга күчке өстәдем мон блог кырыйында. >май-3 8:48 : тагын бер форум өстәдем.<
мон блог башлыгыны "Корбанов Динар сүзе" дийеп үзгәртмәкче булам, хәзер үзгәртәм, алла бирса.