Archive for Ноябрь 2008

wpmu ның 13% йулының татарчасы бар

“wordpress mu” ның 13% йулының татарчасы бар.
2460 йулның 312 се.

“kubrick” стиле тулысынча тәрҗемә итеп бетерелгән (миннең тарафтан).

бер аз иңглиз(инглиз, “english”) теле:
“wordpress” – “сүз бастырыу (нәшер итеү)” дигән сүз, mu – “multi user” – “күп кулланыучылы” дигән сүз.
“kubrick” – караптагы ниндәйдер бүлмә…

әссәләмегәләйкем.

әссәләмегәләйкем. бу дәфтәр йаңадан башланып китте. теге йулы мин ике-өч йазма йазган идем инде. унысыны йалгыш беттереп аттым.